Vítejte na stránkách společnosti LAKRYS

V současné době firma LAKRYS s.r.o. patří mezi nejzkušenější firmy na stavebním trhu. Pracovníci firmy prošli celým vývojem zateplování objektů od montáže prvních hliníkových odvětrávacích fasád, umělohmotných lamel, keramických obkladů až po současný, nejčastěji používaný, kontaktní zateplovací systém, tj. s polystyrenem nebo izolační vatou.

Společnost LAKRYS s.r.o. svojí velikostí a obratem patří do segmentu malých až středně velkých firem s výrazným zaměřením na stavební výrobu.

Společnost disponuje počtem cca 40-70 pracovníků a celkový obchodní obrat se pohybuje okolo 60 mil. Kč.
Naší hlavní náplní je revitalizace panelových domů. S touto činností jsme začali již v roce 2004.
 V současné době patříme v této činnosti mezi nejzkušenější firmy na stavebním trhu. Naši pracovníci prošli celým vývojem zateplování budov, tj. od montáže prvních hliníkových odvětrávaných fasád, umělohmotných lamel, keramických obkladů až po současný nejčastěji používaný kontaktní zateplovací systém s polystyrenem nebo izolační vatou. 
Právem proto můžeme dnes říci, že jsme schopni našim zákazníkům podat ucelené informace o možnostech zateplení a najít pro ně to nejlepší řešení při návrhu a montáži zateplení. Pro majitele velkých panelových objektů nabízíme zároveň jako dostatečně silná společnost komplexní dodávku revitalizace celého jejich objektu - zpracování energetického auditu, vypracování projektové dokumentace, provedení komplexního zateplení objektu, hydroizolace střechy, výměny oken a sanace lodžií.

Co nabízíme:

  • bezplatné zpracování cenových nabídek
  • bezplatné posouzení stávajícího stavu objektu
  • zpracování žádosti o státní dotace příp. zajištění dalších způsobů financování
  • možnost splátkování ceny díla dle individuálních požadavků zákazníka
  • geografická flexibilita našich pracovníků po území celé České republiky
  • měření objektů termokamerou včetně zpracování posudku
  • zajištění projektové dokumentace
  • inženýrskou činnost ve výstavbě